BIP

bip logo pomn1 grad

Zamówienia Publiczne

Napisz do nas

Jeżeli nie znaleźliście Państwo interesujących Was informacji zachęcamy do kontaktu z redakcją strony. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.

mail

Znajdź na stronie

Polub nas na FB


Zamówienia publiczne - USŁUGI - Archiwum

 


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług prania bielizny i materacy Szpitala św. Wincentego a Paulo sp. z o.o., znak: SM/ZP/251/N/72/2012/DO

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.12.2012 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- zał. nr 3 - wzór umowy

- zał. nr 4 - formularz cenowy

 - załącznik nr 1 A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 1B do SIWZ - system odbioru bielizny

- załącznik nr 1C do SIWZ - technologia prania bielizny barierowej

- wyjaśnienie treści SIWZ

- informacja o wyniku postępowania

data ostatniej modyfikacji: 21.12.2012 r.

 

 


 

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług polegających na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie oddziałów Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o. o. w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz zaleceniami producenta, znak SM/ZP/251/N/63/2012-DO

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22 października 2012 r.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- załącznik 1b do SIWZ

- wyjaśnienia treści SIWZ

- zmiana SIWZ

- ogłoszenie- zmiana

- załącznik 1a-zmiana

-załącznik 1b - zmiana

- wyjaśnienia treści SIWZ 2

-wyjaśnienia treści - 3

- załacznik 1 a - zmiana 2

- zmiana SIWZ

- zmiana ogłoszenia z 22.10.2012

Uwaga: nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia  07 listopada 2012 r.

 - informacja o wyniku postępowania

 data ostatniej modyfikacji: 04 grudnia 2012 r.

____________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na leasing bielizny i odzieży szpitalnej (pracowniczej) wraz z objęciem jej kompleksową usługą prania i serwisu oraz adaptacja Punktu Obrotu Bielizną wraz z dzierżawą szafek pracowniczych na rzecz Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o.  w Gdyni, znak: SM/ZP/251/N/62/2012/DO


- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19 października 2012 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załącznik nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, zestawienie parametrów granicznych

- załacznik nr 1b do SIWZ - wymagania dotyczące prania

- załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz środków transportu

- załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych

- załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

- załacznik nr 7 do SIWZ - opis bielizny płaskiej, operacyjnej, barierowej

- załącznik nr 8 do SIWZ - opis odzieży i obuwia roboczego

- załącznik nr 9 do SIWZ - harmonogram dostarczania i odbioru odzieży pracowniczej

- załącznik nr 10 do SIWZ - opis przedmiotu dzierżawy (szafki pracownicze)

- załącznik nr 11 do SIWZ - harmonogram odbioru i dostawy bielizny szpitalnej

- załącznik nr 12 do SIWZ - program funkcjonalno - użytkowy

- załącznik nr 13 do SIWZ - zestawienie bielizny do wykupienia

- załącznik A - mapa do celów informacyjnych

- załącznik B - plan sytuacyjny - istniejący

- załącznik C - budynek działu technicznego - stan istniejący

- załącznik D - budynek działu technicznego - stan planowany

- załącznik E - UCHWAŁA NR XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r.

- załącznik F - miejscowy plan zagospodarowania przestzrennego

- załącznik G - decyzja pomorskieo wojewódzkiego konserwatora zabytków - o wpisie do rejestru zabytków

informacja o wniesieniu odwołania

treść odwołania

odpowiedź na odwołanie

- zmiana SIWZ

- SIWZ - aktualna treść

- Zał. nr 6 wzór umowy - zmieniony

- zał. nr 7 - zmieniony

- załącznik nr 11 - zmieniony

- załącznik nr 14

- zmiana ogłoszenia z dnia 12.11.2012 r.

Uwaga: nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 05.12.2012 r.

- wyjaśnienie treści SIWZ

- załącznik nr 1 do wyjaśnień

- zmiana ogłoszenia

Uwaga: nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 14.12.2012 r.

- informacja o wyniku postępowania

data ostatniej modyfikacji: 03.01.2013 r.


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania wraz z transportem wewnątrzszpitalnym na rzecz Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni,  znak: SM/ZP/251/N/61/2012/DE

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2012 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.10.2012 r.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- zał. nr 1 - zakres przedmiotu zamówienia

- zał. nr 2 - wymogi dla wykonawcy

- zał. nr 3 - strefy sanitarne

- zał. nr 4 - szczegółowy zakres czynności

- zał. nr 5 - wykaz łóżek i powierzchni

- zał. nr 6 - worki, papier i in.

- zął. nr 7 - środki dezynfekcyjne

- zał. nr 8 - ogólne zasady sprzątania

- zał. nr 9 - minimalne zatrudnienie

- zał. nr 10 - procedury

- zał. nr 14 do SIWZ wzór umowy

 

data ostatniej modyfikacji: 18.10.2012 r.

 

 


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. .,  znak: SM/ZP/251/N/59/2012/BZ

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.10.2012 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr III do formularza ofertowego, wykazy:

- aparatura medyczna

- sprzet elektroniczny

- budynki, budowle

- sprzęt dzierżawiony

- instalacje przemysłowe

- nakłady inwestycyjne

- sprzęt medyczny

- wyposażenie zwykłe

- wyjasnienia treści SIWZ

- informacja o wyniku postępowania

data ostatniej modyfikacji: 30.11.2012 r.

 


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług prania bielizny i materacy Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego, znak: SM/ZP/251/N/56/2012 ? DO

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.08.2012 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załącznik nr 1 A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 1B do SIWZ - system odbioru bielizny

- załącznik nr 1C do SIWZ - technologia prania bielizny barierowej

- zalącznik nr  3 do SIWZ - wzór umowy

- załącznik nr 4 do SIWZ - formularz cenowy

- informacja o wyniku postępowania

data ostatniej modyfiklacji: 13.09.2012 r.

 

 


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na leasing bielizny i odzieży szpitalnej (pracowniczej) wraz z objęciem jej kompleksową usługą prania i serwisu oraz adaptacja Punktu Obrotu Bielizną wraz z dzierżawą szafek pracowniczych na rzecz Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni, znak: SM/ZP/251/N/30/2012 ? DO


- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19 lipca 2012 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załącznik nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, zestawienie parametrów granicznych

- załacznik nr 1b do SIWZ - wymagania dotyczące prania

- załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz środków transportu

- załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych

- załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

- załacznik nr 7 do SIWZ - opis bielizny płaskiej, operacyjnej, barierowej

- załącznik nr 8 do SIWZ - opis odzieży i obuwia roboczego

- załącznik nr 9 do SIWZ - harmonogram dostarczania i odbioru odzieży pracowniczej

- załącznik nr 10 do SIWZ - opis przedmiotu dzierżawy (szafki pracownicze)

- załącznik nr 11 do SIWZ - harmonogram odbioru i dostawy bielizny szpitalnej

- załącznik nr 12 do SIWZ - program funkcjonalno - użytkowy

- załącznik nr 13 do SIWZ - zestawienie bielizny do wykupienia

- załącznik A - mapa do celów informacyjnych

- załącznik B - plan sytuacyjny - istniejący

- załącznik C - budynek działu technicznego - stan istniejący

- załącznik D - budynek działu technicznego - stan planowany

- załącznik E - UCHWAŁA NR XXXVII/839/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r.

- załącznik F - miejscowy plan zagospodarowania przestzrennego

- załącznik G - decyzja pomorskieo wojewódzkiego konserwatora zabytków - o wpisie do rejestru zabytków

- zmiana SIWZ

- wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 10.08.2012

- zmiana SIWZ

- zmiana ogłoszenia z dnia 27.08.2012 r.

Uwaga: nastąpiła zmaina terminu składania ofert. Oferty należy składac do dnia 19 września 2012 roku

- wyjasnienie i zmiana treści SIWZ

- załącznik nr 1 do wyjaśnień - parametry bielizny barierowej

- zmiana ogłoszenia z dnia 03 września 2012 r.

Uwaga: nastąpiła zmaina terminu składania ofert. Oferty należy składac do dnia 25 września 2012 roku

- wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

- zmiana ogłoszenia z dnia 14.09.2012 r.

 

Uwaga: nastąpiła zmaina terminu składania ofert. Oferty należy składac do dnia 09 października 2012 roku

- informacja o wyniku postępowania

data modyfikacji: 17.10.2012 r.

 


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na  wykonanie i montaż mebli oraz dostawa mebli  i urządzeń medycznych dla Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni, znak: SM/ZP/251/N/42/2012 ? DO

- ogłoszenie z dnia 13.07.2012 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- zał. nr 1b do SIWZ

- zał. nr 1c do SIWZ

- zał. nr 4 do SIWZ - pomocnicze rysunki techniczne- gr. 1

- zał. nr 4 do SIWZ - pomocnicze rysunki techniczne - gr. 2

- zał. nr 4 do SIWZ - pomocnicze rysunki techniczne - gr. 3

- zał. nr 4 do SIWZ - pomocnicze rysunki techniczne - gr. 4

- zał. nr 5 do SIWZ - spis rysunków technicznych

- wyjasnienia treści SIWZ

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.07.2012 r.

- informacja o wyniku postępowania 1-4

- informacja o wyniku postępowania 5 - 8

- informacja o wyniku postępowania 1-4 - sprostowanie

 

Uwaga: nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 24.07.2012 r., do godz. 10:00

 

data ostatniej modyfikacji: 13.08.2012 r.

 


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług prania bielizny i materacy Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego, znak: SM/ZP/251/N/27/2012 ? DO

- ogłoszenie z dnia 14.05.2012 r.

- SIWZ

- zał. nr 1A

- zał. nr 1B

- zał. nr 1C

- zał. nr 3

- zał. nr 4

- wyjaśnienie treści SIWZ

- informacja o wyniku postępowania

 

data ostatniej modyfikacji: 30.05.2012 r.

 


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie oddziałów Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.) oraz zaleceniami producenta, znak: SM/ZP/251/N/21/2012 ? DO


ogłoszenie o przetargu z dnia 13.04.2012 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 1b

wyjaśnienia treści SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.04.2012 r.

zmieniony załącznik nr 3 - wzór umowy

zmiana treści SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.04.2012 r.

wyjaśnienia treści SIWZ -2

wyjaśnienia treści SIWZ - 3

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.04.2012 r.

 

UWAGA: Nastapiła zmiana terminu składania ofert na 07.05.2012 r. godz. 10:00

- informacja o wyniku postępowania

- informacja o wyniku postępowania - sprostowanie, pakiet 63

 

data ostatniej modyfikacji: 06.06.2012 roku

 


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie transportu i utylizacji zakaźnych odpadów medycznych Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni wraz z  ustawieniem  komory chłodniczej na terenie Zamawiającego, znak: SM/ZP/251/N/09/2012 ? DO


ogłoszenie o przetargu z dnia 13.02.2012 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 3 - wzór umowy

informacja o wyniku

data modyfikacj: 29.02.2012 r.

 

 


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie kompleksowej obsługi realizacji przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowań o udzielenie zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, znak SM/ZP/251/N/10/2012-BZ

 

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.02.2012

-Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- wzór umowy

 

data modyfikacji: 10.02.2012 r.

- zmiana treści SIWZ z dnia 16.02.2012r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.02.2012r.

 

data modyfikacji: 16.02.2012r.

- wynik postępowania

data modyfikacji: 28.02.2012r.

 

 


 

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług prania bielizny i materacy Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego, znak: SM/ZP/251/N/06/2012 ? DO

 

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.02.2012 r.

- specyfikacja istostnych warunków zamówienia

- opis przedmiotu zamówienia

- system odbioru brudnej i dostawy czystej bielizny i materacy,

- zalecane technologie prania bielizny barierowej

- wzór umowy

- wzór formularza cenowego

- wyjaśnienie treści SIWZ

- informacja o wyniku postępowania

 

data modyfikacji: 20.02.2012 r.

 


Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie transportu i utylizacji zakaźnych odpadów medycznych Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni wraz z  ustawieniem  komory chłodniczej na terenie Zamawiającego, znak: SM/ZP/251/N/01/2012 ? DO


ogłoszenie o przetargu z dnia 04.01.2012r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 3 - wzór umowy

informacja o unieważnieniu postępowania

data modyfikacj: 07.02.2012 r.


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 ty. euro na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej, polegających na prowadzeniu rachunku bieżącego Zamawiającego wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym w złotych polskich w wysokości dio limitu 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), znak sprawy: SM/ZP/251/N/61/11-DK

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 grudnia 2011 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- wyjaśnienia treści SIWZ

- zmiana treści SIWZ

- zmiana ogłoszenia

- odpis KRS

- ZUS

- księga rejestrowa

- NIP

- Regon

- Statut

- US

- Uchwała nr 11 z 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

- oświadczenie w sprawie zobowiązań

Uwaga: nastąpiła zmiana terminu składania ofert. oferty należy składać do dnia 22 grudnia 2011 roku.

- wyjasnienia treści SIWZ-2

- informacja o unieważnieniu postępowania

 

data ostatniej modyfikacji:  04 stycznia  2012 r.


Przetarg nieograniczony - znak SM/ZP/251/N/59/2011-DK o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na

ŚWIADCZENIE USŁUG GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA MIEJSKIEGO IM. J. BRUDZIŃSKIEGO  Z SIEDZIBĄ W GDYNI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN W LATACH 2012 - 2014

ogłoszenie o przetargu z dnia 25.11.2011r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAŁĄCZNIK 1 ? Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

ZAŁĄCZNIK 2 ? Formularz ofertowo-cenowy,

ZAŁĄCZNIK 3 - Struktura zatrudnienia pracowników

ZAŁĄCZNIK 4 ? Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp

ZAŁACZNIK 5 - Oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp

ZAŁACZNIK 6 ? Wzór umowy

-WYJAŚNNIENIA TREŚCI SIWZ

-ZAŁĄCZNIK 7-Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług

- informacja o wyniku postępowania

data ostatniej modyfikacji: 13.01.2012r.

 


Przetarg nieograniczony - znak SM/ZP/251/N/48/2011 ? DO, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego, przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni


ogłoszenie o przetargu z dnia 05.10.2011r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik nr 6 - wzór umowy

- załacznik do wzoru umowy

załącznik nr 7 do SIWZ -  dokumentacja dotycząca ochrony p. poż.:

- informacja o wyniku postępowania

 

data ostatniej modyfikacji: 21.10.2011 r.

 

 


 

Przetarg nieograniczony - znak SM/ZP/251/N/47/2011 ? DK, o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnejSzpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego

 

- ogłoszenie z dnia 30.09.2011 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załącznik nr III -wykazy wyposażenia

- wyjaśnienie treści SWIZ

- załącznik I - zmieniony

- informacja o wyniku postępowania

 

data ostatniej modyfikacji: 01.12.2011 r.


Przetarg nieograniczony - znak SM/ZP/251/N/43/2011 ? DS, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstwie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznychna świadczenie usług w zakresie archiwizacji materiałów archiwalnych oraz dokumentacji nie będącej materiałami archiwalnymi Szpitala Miejskiego im J. Brudzińskiego

- ogłoszenie z dnia 02.09.2011 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załącznik nr 5 - wzór umowy

- wyjasnienia treści SIWZ z dnia 09.09.2011 r.

- informacja o wyniku postępowania z dnia 22.09.2011 roku

- unieważnienie postępowania

 

data ostatniej modyfikacji: 12.10.2011 r.


Przetarg nieograniczony - znak SM/ZP/251/N/39/2011 ? DO, o wartości poniżej 193 tys EURO na świadczenie usług w zakresie w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji sprzętu i aparatury medycznej, stanowiących wyposażenie oddziałów Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni.:

-ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załacznik nr 1b - formularz cenowy

- wzór umowy

- informacja o wyniku postępowania

data ostatniej modyfikacji 01.09.2011


 

Przetartext-align: left; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt;/ag nieograniczony - znak SM/ZP/251/N/16/10 ? DO, o wartości poniżej 193 tys. EURO na świadczenie usług w zakresie w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji sprzętu i aparatury medycznej, stanowiących wyposażenie oddziałów Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni.:

-ogłoszenie o zamówieniu

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załacznik nr 4 - formularz cenowy

- wzór umowy

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.04.2011r.

- informacja o zmianie terminu

- wyjaśnienie treści SIWZ

- wyjaśnienia treści SWIZ-2

- informacja o wyniku postępowania

- informacja o wyniku postępowania - sprostowanie

 

data ostatniej modyfikacji: 08.06.2011r.


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 tys.euro na świadczenie usług prania bielizny oraz materacy - znak:SM/ZP/251/N/07/2011-DO

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.02.2011 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmieniona

- załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 1b do SIWZ - system odbioru brudnej i dostawy czystej bielizny

- załącznik nr 4 do SIWZ - formularz cenowy

- informacja o zmianie SIWZ z dnia 09.02.2011 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.02.2011 r.

- informacja o zmianie SIWZ z dnia 10.02.2011 r.

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.02.2011 r.

- informacja o wyniku postępowania

 

data ostatniej modyfikacji: 28.02.2011 r.Przetarg nieograniczony - znak SM/ZP/N/82/10-DO  o wartości powyżej 193 tys. Euro na świadczenie usług prania bielizny oraz materacy dla Szpitala Miejskiego im. J.Brudzińskiego

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.12.2010 r.

-specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załącznik nr 1 a do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia

- załącznik 1b do SIWZ - system odbioru brudnej i dostawy czystej bielizny

- załącznik nr 5 do SIWZ - formularz cenowy

- informacja o wyniku postępowania

-data ostatniej modyfikacji: 09.02.2011 r


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 ty. euro na świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej, polegających na prowadzeniu rachunku bieżącego Zamawiającego wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym w złotych polskich w wysokości dio limitu 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), znak sprawy: SM/ZP/251/N/06/11-DK

- ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09 lutego 2011 r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- wyjaśnienia treści SIWZ

- dokumenty - cz.1

- dokumenty cz.2

- dokumenty cz.3

- dokumenty cz.4

- dokumenty cz.5

- informacja o wyniku postępowania

- informacja o wyniku postępowania - zmiana

data ostatniej modyfikacji: 21.04.2011 r.

 


Przetarg nieograniczony - znak SM/ZP/N/52/10 ? DO, o wartości poniżej 193 tys. EURO na świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji sprzętu i aparatury medycznej, stanowiących wyposażenie oddziałów Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego, w Gdyni:

-ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.10.2010r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- załacznik nr 4 - formularz cenowy

- wzór umowy

 

data ostatniej modyfikacji: 11.10.2010r.