Plan połączenia Spółek – Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. oraz Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. Konkurs dla Kierowników – udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. Konkurs na wykonywanie badań MRI wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych Nowy numer Biuletynu Szpitala już dostępny!