Konkurs dla Kierowników – udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. Zakończyły się wizyty auditorów PIHZ i wizytatorów Centrum Monitorowania Jakością. Konkurs na wykonywanie badań MRI wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych Nowy numer Biuletynu Szpitala już dostępny! Oddział Chirurgii Naczyniowej już otwarty!